Czy potrzebujesz pomocy prawnej podczas rozwodu?

0
464

Według statystyk opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce odbywa się stosunkowo niewiele – na tle pozostałych państw Unii Europejskiej – rozwodów. Autorzy raportu podkreślają jednak, że liczba par, które decydują się na rozwiązanie swego małżeństwa, rośnie z każdym rokiem. 

Rozwód – procedury sądowe

Zdecydowanie łatwiej, przynajmniej z perspektywy prawa, zawiązać małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego niźli unieważnić je w sądzie. Na to, czy postępowanie zakończy się na jednej lub więcej spraw, wpływ mają przede wszystkim sami małżonkowie. Wyszczególnia się dwa główne rodzaje rozwodów: za porozumieniem stron bądź z uznaniem winy jednego z małżonków. Wariant pierwszy jest optymalny, ale wymaga porozumienia między małżonkami, często pomija się kwestie związane z podziałem majątku, wszak osoby ubiegające się o rozwód mogą rozstrzygnąć to na własną rękę. W takim wypadku pomoc prawna będzie pomocna przede wszystkim w trakcie konstruowania treści samego pozwu, zadba również o pozostałe formalności procesowe.

Mniej optymistyczny wariant postępowania to sytuacja, w której jedna ze stron żąda określenia, który z małżonków zawinił i przyczynił się do rozpadu pożycia. Rola sędziego będzie polegała na gruntownym zbadaniu sprawy, a następnie określeniu genezy konfliktu między małżonkami, by – o ile jest to możliwe – obarczyć jednego z nich winą. Przegrana strona jest zobowiązana do pokrycia kosztów sądowych, musi liczyć się z mniej korzystnymi warunkami przy ewentualnym podziale majątku lub ustalaniu władzy rodzicielskiej, o ile z małżeństwa urodziły się dzieci. Wszystkie te okoliczności przemawiają za tym, aby jak najszybciej zwrócić się o pomoc do prawnika. Dlatego też tak wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę popularne hasła typu adwokat Rozwód.

Pomoc prawna podczas rozwodu – wymiar praktyczny

Rozwody wzbudzają nie mniejsze emocje od ślubów, chociaż są to najczęściej emocje negatywne. Skłóceni małżonkowie mogą być zaślepieni nienawiścią do partnera, co odbiera im obiektywną perspektywę na ogół sprawy. Pomoc prawna będzie niejako człowiekiem z zewnątrz, niezwiązanym bliżej z żadną ze stron rozwodu, toteż jego zdanie i perspektywa będą równie cenne, co sama reprezentacja podczas właściwego posiedzenia. Wbrew pozorom stworzenie dobrego pozwu nie jest proste, a każda ze stron jest zobligowana do dotrzymywania terminów, trudnych procedur opisu dowodów, załączania przeróżnych dokumentów czy oświadczeń – osoba, która nigdy nie miała z tym styczności, z pewnością poczuje się przytłoczona. Sędziowie cywilni są co prawda bardziej wyrozumiali, lecz profesjonalizm na sali sądowej jest zawsze rzeczą wskazaną – ułatwia bowiem pracę sędziów, co w efekcie przyspiesza wydanie wyroku.

Podczas rozpraw związanych z rozwodami z orzekaniem winy jednego z małżonków omawiane są liczne dowody, do których zaliczają się również zeznania świadków. Adwokaci są z reguły przygotowani do stawiania właściwych pytań, przyczyniających się do rzucania lepszego światła na sprawę z perspektywy swoich klientów. Powszechnie wiadomo, że sama racja, nawet logicznie oczywista, nie jest wystarczająca do podtrzymania jej przez sąd. Wspomniane procedury zawsze są nadrzędne wobec każdej ze stron, a zatem niewłaściwie przedstawione lub opisane dowody mogą zostać podważone, a tym samym unieważnione i wykluczone z dalszego rozpoznania sprawy. Prawnik w końcu zajmie się też ewentualną apelacją, jeżeli wyrok będzie niepomyślny.

Mit ceny 

Czasy, w których adwokaci byli zarezerwowani tylko dla zamożnej części społeczeństwa albo ogromnych korporacji, już dawno minęły. Na rynku usług prawniczych w Polsce trwa walka o każdego klienta, dlatego nawet osoby z mniej zasobnym portfelem mogą znaleźć atrakcyjne oferty. Pamiętajmy też, że strona, która wygrała postępowanie, może wnieść o zwolnienie z kosztów, które w takim wypadku musi uregulować przegrany.